Stypendium MKiDN

W dniu 23 grudnia 2019 r. decyzją Ministra KiDN rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2020 r., ogłoszony 12 sierpnia 2019 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Poniżej lista osób, które otrzymały stypendia Ministra KiDN na 2020 r.
Lista stypendystów
 
W ramach stypendium przygotowuję powieść dla dzieci pt. „Projekt Beethoven”.